We współczesnym świecie banki są instytucjami w dużej mierze pasożytniczymi, które działają coraz bardziej wbrew interesom społecznym w skali poszczególnych państw i w układzie stosunków międzynarodowych. Kreują one pieniądze sterując ich obiegiem często poza kontrolą rządów narodowych.

Z wielkim niepokojem obserwujemy zawirowania polityczne będące skutkiem piątkowych wydarzeń zaistniałych podczas obrad parlamentu. Poseł Michał Szczerba z mównicy sejmowej użył słów powszechnie uważanych za pogardliwe po adresem marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, ponadto jego zachowania werbalne i niewerbalne utrudniały dalsze prowadzenie obrad, dlatego marszałek korzystając ze swoich regulaminowych uprawnień zdecydował o wykluczeniu go z obrad.

Nie milkną echa doniesień prasowych w sprawie patologii dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości a już pojawiają się nowe przekazy o kolejnej aferze związanej z ogródkami działkowymi na Saskiej Kępie, które mogą świadczyć o bezpośrednim zaangażowaniu włodarzy miasta w przestępczy proceder.

W dniu 13 grudnia 2016 roku byliśmy świadkami obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Samoobrona zgodnie ze swoimi zapowiedziami nie brała tego dnia udziału w żadnych zgromadzeniach i protestach, bowiem jak co roku jest to dla nas czas zadumy i refleksji.