O Europę Socjalną

Apelujemy do wszystkich środowisk podzielających minimum programowe zawarte w haśle Europy Socjalnej o rozpoczęcie dyskusji, która wyłoni alternatywę dla kartelu partii i polityków realizujących na poziomie europejskim interesy wielkiego, korporacyjnego biznesu. Nie pozwólmy, by w Brukseli i Strasburgu po raz kolejny nasz kraj reprezentowali geszefciarze i lobbyści, kierujący się wyłącznie dbałością o własny portfel.

Nasza propozycja minimum programowego zawiera zbiór podstawowych postulatów, które konsekwentnie będziemy realizować także na poziomie Parlamentu Europejskiego:

  • wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej oraz minimalnego świadczenia emerytalno-rentowego;
  • zrównanie dopłat i dotacji dla rolnictwa i obszarów wiejskich pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi;
  • zgłoszenie postulatu renegocjacji Traktatu Akcesyjnego o wstąpieniu Polski do UE;
  • uzyskanie zezwolenia dla udzielania pomocy publicznej strategicznym zakładom państwowym;
  • wypracowanie wspólnych i obligatoryjnych standardów ochrony praw pracowniczych, w tym ograniczających możliwość zawierania tzw. umów śmieciowych, na poziomie europejskim;
  • modyfikacja polityki energetycznej w kierunku umożliwiającym państwom opierającym swą produkcję na węglu dalszy rozwój i zapobieżenie gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej;
  • wstrzymanie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi na temat utworzenia strefy wolnego handlu, skrajnie niekorzystnej dla europejskiego rolnictwa i przemysłu;
  • wprowadzenie zasad przejrzystości i demokracji na poziomie europejskim, m.in. poprzez opracowanie zasad przeprowadzenia referendum na poziomie europejskim.

Nasze postulaty będziemy realizować w oparciu o współpracę z innymi ruchami i grupami politycznymi zgłaszającymi w PE podobne żądania programowe. Skoncentrujemy się przy tym przede wszystkim na ścisłej współpracy z przedstawicielami innych państw Europy Środkowej, które walczą z problemem dyskryminacji ich przez tzw. starą Unię.

Prezydium Partii