Źródła
Inspirację dla swojego programu Samoobrona czerpie ze społecznej nauki Kościoła oraz omówionych wyżej najważniejszych nurtów europejskich. Papież Jan Paweł II powiedział, że "nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce socjalizmu realnego kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji gospodarczej".

 

Polska - to nasza ziemia, jej mieszkańcy i wszystko co na tej ziemi zostało przez jej mieszkańców zbudowane, to nasza historia, tradycja i obyczaje - to wreszcie nasze państwo, jako wyraz naszych zdolności do zorganizowanego i prawnie ubezpieczonego bytu społecznego.

Podstawą transformacji systemowej Polski i innych krajów postsocjalistycznych jest Konsensus Waszyngtoński z roku 1989. Powstaje więc kwestia, jaka jest jego geneza i jaką politykę społeczno-ekonomiczną on zaleca.

Samoobrona przez lata swego istnienia dowiodła, że jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym ruchem społecznym konsekwentnie walczącym o fundamentalną zmianę - o elementarną sprawiedliwość społeczną i prawo do godnego życia.

Społeczeństwo polskie przekonało się, że programy i ludzie, na których oddawali swoje głosy w kolejnych wyborach, zawiedli ich całkowicie. Szumne zapowiedzi "cudów" ekonomicznych i poprawy bytu - okazały się zwykłym oszustwem politycznym.

W Polsce od dłuższego czasu ilość zgonów przewyższyła ilość narodzin. Jest to kolejne tragiczne wydarzenie w naszym życiu społecznym a oznacza że widmo cywilizacji śmierci przed którym przestrzega Jan Paweł II - przybiera postać konkretnych faktów rzucających ponury cień na nasze życie.

 

Z perspektywy czasu, działania Samoobrony zawsze nosiły charakter prorodzinny i prospołeczny. Działania nasze skierowane były do społeczeństwa, w którego głos się wsłuchiwaliśmy, dlatego nasze hasło: „Człowiek - Rodzina - Praca - Godne Zycie" jest przez cały czas aktualne.