MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Czwartek, 30 Marca 2017

O Europę Socjalną

10.02.2014

Samoobrona przez lata swego istnienia dowiodła, że jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym ruchem społecznym konsekwentnie walczącym o fundamentalną zmianę - o elementarną sprawiedliwość społeczną i prawo do godnego życia.

W kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego apelujemy do wszystkich środowisk podzielających minimum programowe zawarte w haśle Europy Socjalnej o rozpoczęcie dyskusji, która wyłoni alternatywę dla kartelu partii i polityków realizujących na poziomie europejskim interesy wielkiego, korporacyjnego biznesu. Nie pozwólmy, by w Brukseli i Strasburgu po raz kolejny nasz kraj reprezentowali geszefciarze i lobbyści, kierujący się wyłącznie dbałością o własny portfel.

Nasza propozycja minimum programowego zawiera zbiór podstawowych postulatów, które konsekwentnie będziemy realizować także na poziomie Parlamentu Europejskiego:

  • wprowadzenie w życie zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej poprzez zobligowanie wszystkich państw członkowskich do ścisłego przestrzegania jej zapisów;
  • wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej oraz minimalnego świadczenia emerytalno-rentowego;
  • zrównanie dopłat i dotacji dla rolnictwa i obszarów wiejskich pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi;
  • zgłoszenie postulatu renegocjacji Traktatu Akcesyjnego o wstąpieniu Polski do UE;
  • uzyskanie zezwolenia dla udzielania pomocy publicznej strategicznym zakładom państwowym;
  • wypracowanie wspólnych i obligatoryjnych standardów ochrony praw pracowniczych, w tym ograniczających możliwość zawierania tzw. umów śmieciowych, na poziomie europejskim;
  • modyfikacja polityki energetycznej w kierunku umożliwiającym państwom opierającym swą produkcję na węglu dalszy rozwój i zapobieżenie gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej;
  • wstrzymanie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi na temat utworzenia strefy wolnego handlu, skrajnie niekorzystnej dla europejskiego rolnictwa i przemysłu;
  • wprowadzenie zasad przejrzystości i demokracji na poziomie europejskim, m.in. poprzez opracowanie zasad przeprowadzenia referendum na poziomie europejskim.

Nasze postulaty będziemy realizować w oparciu o współpracę z innymi ruchami i grupami politycznymi zgłaszającymi w PE podobne żądania programowe. Skoncentrujemy się przy tym przede wszystkim na ścisłej współpracy z przedstawicielami innych państw Europy Środkowej, które walczą z problemem dyskryminacji ich przez tzw. starą Unię.

Prezydium Partii

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008