List do Prezesa

W dniu 17 lipca 2018 roku Przewodniczący Partii oraz Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" Lech Kuropatwiński wystosował list do Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Pana Jarosława Kaczyńskiego z propozycją współpracy w nadchodzących wyborach samorządowych. Poniżej cytujemy obszerny fragment listu:

"Szanowny Panie Prezesie

W tym liście kieruję do Pana kilka słów zaniepokojony rozwojem sytuacji politycznej zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Nie możemy przyglądać się bezczynnie, gdy opozycja zaślepiona nienawiścią do własnego kraju kolaboruje z antypolskimi środowiskami w Europie i poza jej granicami, kiedy antypolonizm determinuje wszelkie poczynania europejskich polityków. Te siły są gotowe na wszystko, aby przekreślić społeczne i instytucjonalne reformy, które dokonują się w Polsce, gotowe są na każdą niegodziwość, by odebrać Polakom podmiotowość i poczucie bezpieczeństwa we własnym państwie.  

Nie akceptujemy sytuacji, w której beneficjentami transformacji ustrojowej są jedynie obcy kapitał oraz nieliczne samozwańcze elity, zaś zwykli obywatele cierpią niedostatek. Trzeba wbrew wszelkim przeciwnościom dokończyć społeczne reformy, które już dziś znacznie ograniczyły obszar ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Należy z pełną konsekwencją zmierzać do tworzenia materialnych podstaw egzystencji oraz rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia drogą tworzenia podstaw ekonomicznych oraz prawno-instytucjonalnych rozwoju gospodarki. Polacy mają prawo do życia we własnym kraju w sensie biologicznym i społecznym, do własnego „dachu nad głową”, w którym będą mogli wychowywać swoje dzieci z poczuciem bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia. Nie do przyjęcia jest stan, gdzie miliony naszych rodaków tułają się po Europie w poszukiwaniu tych wartości, których z przyczyn doktrynalnych nie zapewniło im polskie państwo.

W ramach realizacji tak zdefiniowanych dążeń, należy wykonać ogrom pracy, który wymaga aktywizacji i konsolidacji wszystkich środowisk patriotycznych. Uważamy, że najwyższą wartością jest silne, narodowe państwo, w którym obywatele są jedynymi, suwerennymi gospodarzami, realizującymi swoje cele i dążenia w ramach funkcjonujących w państwie norm praworządności i demokratycznych procedur.

Nadchodzące wybory samorządowe będą obszarem walki o urzeczywistnienie tych wartości. Pragniemy być częścią tego projektu, aktywnie uczestnicząc w dokonujących się przemianach, bowiem głęboko wierzymy w to, że nasz naród ma w sobie wielkie siły żywotne, które po spełnieniu tych warunków pozwolą nam osiągnąć pożądany sukces. W tym celu oddelegujemy najlepszych działaczy i sympatyków „Samoobrony”, osoby z doświadczeniem w pracy parlamentarnej, samorządowej oraz administracji publicznej”.

                                                                                                                                                                            Lech Kuropatwiński     

                                                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                                                         Partii i ZZR „Samoobrona”