Brońmy się!

Naciski na Polskę, aby przyjmowała migrantów, to ewidentna ingerencja w jej wewnętrzne sprawy oraz brutalne i niezgodne z prawem narzucanie swojej woli przez unijnych komisarzy.

Wszyscy mamy świadomość, jakie zagrożenie niesie poddanie się presji tych, co już w imię fałszywie pojmowanemu humanitaryzmowi narobili sobie kłopotu, Morderstwa, rabunki, gwałty. Dominuje strach, przerażenie a samotne poruszanie się po ulicach stanowi niebywały akt odwagi. Czy tego chcemy? Brońmy naszej ojczyzny, jak to wielokrotnie czyniliśmy, przed niekontrolowanym najazdem.

Ekspansja islamu na Europę już się dokonała, tym razem od zachodu. Z czasem, zmiany demograficzne zdecydują o przekroju ludnościowym i wyznaniowym, w tej części naszego kontynentu. Jeżeli mamy przetrwać jako naród, musimy powiedzieć " Nie", nawet kosztem drakońskich kar lub nawet wystąpienia ze struktur unijnych. Dlatego też, mimo podziałów i sympatii politycznych, wspierajmy nasz rząd w prawie "Veta", aby Polska była Polską o słowiańskich korzeniach.


Krzysztof Łysyganicz